Inbjudan 2019

Inbjudan för årets SÅEF-auktion har skickats ut till alla uppfödare/ägare av en svenskuppfödd fullblodsåring, tillsammans med anmälningsblankett. Utskick har ej skett till utlandsuppfödda åringar men de är också berättigade att anmälas till auktionen.
INBJUDAN 2019